2014. december 25., csütörtök

A holdnaptár alkalmazása a mindennapi életben I.

(azzal kezdeném, hogy több részből tevődik majd össze ennek az irománynak a gondolatvilága)

Most, hogy a tél és a hideg egyre többször a szobába kényszerített, olvasásra adtam a fejem. Minap került megint a kezembe Johanna Paungger és Thomas Poppe - Útmutató Hold című könyve.
Kijegyzeteltem belőle, ami megfogott és tanulságos. Úgy érzem figyelemmel kell lennem arra, amit ebben a könyvben megírtak. Minden évben egyre több dolgot vezetek be ebből a szemléletből, ami megkönnyíti az én és szeretteim életét.
Elsősorban, hogy figyelek magamra és a körülöttem levőkre. Figyelek egészségre, a környezetre, a főztömre, a kertemre, az állataimra. Ez irányú tapasztalataimat szeretem megosztani másokkal is. Ha elfogadják, örülök. Ha nem, akkor is legalább meghallgatták/elolvasták és kicsit elgondolkodhattak rajta.
Nemcsak kertészeti, hanem egészségügyi és hétköznapi munkához is kaptam itt iránymutatást. A Hold és az évszázados tapasztalatok összessége tárult a szemem elé. Szeretem olvasni, kiegészíteni a saját tapasztalataimmal. Talán közhelyek is belekerültek a jegyzetembe, azonban ettől – számomra - teljesebb.

A hold hét impulzusa
Múlt és jelen
Valamely szándék sikere nemcsak a szükséges képességek és segédeszközök meglététől függ, hanem döntően befolyásolja a cselekvés időpontja is. Korunk tempójában a múltból állandóan a jövőbe rohanunk. Veszendőbe megy a jelen, a pillanat, amely pedig az élet valós helye és ideje.

A Hold hét különböző állapota: újhold, növő hold, telihold, fogyó hold, a hold mindenkori állása az állatöv valamelyik jegyében, felszálló hold, leszálló hold.

Az újhold
Érdemes megjegyezni ezeket a szabályokat, ha az ember hozzávetőlegesen alkalmazni akarja a továbbiakban.
A naptárak a Holdat újholdkor többnyire fekete koronggal jelzik. Az emberre, állatra és növényre ható különös impulzusok rövid időszaka uralkodik: aki például ilyenkor egy napig böjtöl, sok betegséget megelőz, mert a test méregtelenítési készsége ilyenkor a legmagasabb. Ha rossz szokásainkat el akarjuk hagyni, ez a nap alkalmasabb kezdet szinte minden más napnál. Ha a beteg fákat ezen a napon vágjuk vissza, meggyógyulhatnak. A föld lélegezni kezd.
Az újhold-napok impulzusai nem olyan erősen érzékelhetők közvetlenül, mint a teliholdéi, mert az erők átpolarizálódása és újrarendeződése a fogyóból a növő holdba nem olyan hevesen megy végbe, mint megfordítva, holdtöltekor.

A növőhold
Már néhány órával újhold után kezd láthatóvá válni a hold nap felé fordított oldala – a Hold felszínén balról jobbra vándorolva –, keskeny sarló jelenik meg, a növő hold indul útjára, megint csak sajátos befolyásaival. A félholdig tartó, körülbelül hatnapos utazást a hold I. negyedének is nevezik, a teliholdig tartó vándorutat, körülbelül 13 nap múlva, II. negyednek.
Minden, amit be kell juttatni a szervezetbe, ami építi és erősíti, két hétig kétszeresen hat. Minél inkább nő a Hold, annál kedvezőtlenebbül alakulhat a sérülések és műtétek utáni gyógyulás menete. A szennyes például ugyanannyi mosószer felhasználásával nem lesz olyan tiszta, mint fogyó holdkor. Növőholdnál és teliholdnál több gyermek születik.

A telihold (holdtölte)
A Hold Föld körüli útja felének végére ért, mint fénylő, kerek korong áll az égen. A naptárakban a teliholdat/holdtöltét világos koronggal jelölik. A sebek jobban véreznek, mint máskor, az ezen a napon gyűjtött gyógynövények nagyobb erőt fejtenek ki, az ilyenkor metszett fák elpusztulhatnak, a balesetek száma fokozódik, a a szülési komplikációk is megnőnek.
A fogyóhold
A Hold lassan továbbvándorol, jobbról balra, megkezdődik a fogyó hold kb. 13 napos fázisa (III. és IV. negyed). A műtétek jobban sikerülnek, mint egyébként, szinte minden házimunkát könnyebb elvégezni, még aki most valamivel többet eszik, mint máskor, az sem hízik olyan gyorsan. Sokféle munkát lehet ilyenkor hatékonyabban elvégezni a kertben és a természetben (például a föld alatti zöldségek vetését és palántázását), mások inkább kedvezőtlenül alakulnak.

A hold az állatövben
Amikor a Föld a Nap körül kering, akkor a Nap a Föld felől nézve egy év lefolyása alatt mindig egy hónapon keresztül tartózkodik az állatöv egy csillagképében. A Hold körülbelül 28 napos föld körüli keringése során ugyanazokat az állatövi jegyeket járja be, miközben azonban minden jegyben csak körülbelül két és fél napig időzik.
Az a tizenkét különböző erő, amely a Hold állatövben való állásához társul, csak nagyon nehezen érezhetők olyan közvetlenül, mint a holdtölte. A növényekre, állatokra és emberekre gyakorolt befolyás mégis világosan felismerhető, különösen a testre és az egészségre, valamint a kerti munkára és a mezőgazdaságra (terméshozamok, gyomirtás, trágyázás) gyakorolt hatások. A szűzben (föld-elem) álló Hold például a növények birodalmában "gyökérnapnak" számít. A gyökérnövekedést elősegítő tevékenység ebben a két-három napban hatékonyabb és sikeresebb, mint egyéb napokon.”
"Aki az orvostudományt anélkül műveli, hogy figyelembe venné a csillagok mozgásának hasznát, az bolond", és: "Ne operáljatok a testnek azon a részén, amelyet az a jegy ural, amit a hold éppen átszel". - Hippokratész
A gyógyászatban jártas elődeink a következő elvet fedezték fel:
Minden, amit az ember annak a testi régiónak a jólétéért tesz, amelyet az a jegy irányít, amit a Hold éppen átszel, hatékonyabb, mint más napokon. Kivéve a sebészeti beavatkozásokat.
Minden, ami azt a testi régiót, amit az a jegy irányít, amelyet a Hold éppen átszel, különösen terheli vagy igénybe veszi, károsabban hat, mint más napokon.
A sebészeti beavatkozásokat az illető szerven vagy testrészen ilyenkor, ha lehet, mellőzni kell. A sürgős műtétek magasabb törvénynek engedelmeskednek.
Ha a Hold éppen növőben van, amikor a jegyet átszeli, akkor sikeresebb minden a jegy által uralt szervbe felépítő anyagok bejuttatására irányuló tevékenység, mint fogyóholdkor.
Ha a Hold éppen fogy, sikeresebb minden méregtelenítésre és a szerv tehermentesítésére irányuló tevékenység, mint amikor növőben van.
A sebészeti beavatkozások csak látszólag jelentenek kivételt e szabályok alól. Ezek ugyan végső soron a mindenkori szerv vagy az egész test jólétét szolgálják, a műtét pillanatában és az azt követő első időszakban azonban terhelőek a szervezetre.

A felszálló és leszálló hold
„A felszálló és leszálló holdnak semmi köze sincs a holdfázisokhoz, tehát ahhoz, hogy a hold éppen fogyóban vagy növőben van-e. A felszálló és leszálló hold olyan fogalmak, amelyek a holdnak az állatövben való állásával függenek össze.”
„Minden állatövi jegyben, amelyeket a nap évi járása során a téli napfordulótól (december 21.) a nyári napfordulóig (június 21.) bejár (a nyilastól az ikrekig), felszálló erő lakozik – a tél és a tavasz ereje, amelyet fokozatos gyarapodás, expanzió, növekedés és virágzás jellemez.
Ezzel szemben a leszálló erő az év második fele jegyeinek (az ikrektől a nyilasig) sajátja – ezek a nyár és az ősz erői, amelyek érettséget, aratást, hanyatlást és megnyugvást jelentenek.”
„Az ikrek és a nyilas jegyét a nyelvhasználat szokványosán nem határozza meg olyan pontosan, mert fordulópontokat fejeznek ki a fel- és leszálló erők között, és ezért nem sorolhatók egészen egyértelműen a két erő egyikéhez sem. A nevezett megkülönböztetés csak a magunk elé állított mindenkori tevékenység során válik fontossá.”

nyilas, bak, vízöntő, halak, kos, bika, (ikrek) – felszálló erő
ikrek, rák, oroszlán, szűz, mérleg, skorpió, (nyilas) – leszálló erő
Ez a két tulajdonság – "felszálló" és "leszálló" – a holdnak az állatövön át vezető 28 napos útja során is észrevehetővé válik.
Felszálló holdkor (a nyilastól az ikrekig) felfelé szállnak a nedvek, a gyümölcs és a zöldség különösen lédús, a növények föld feletti fejlődése különösen kedvezően alakul. Leszálló holdkor (az ikrektől a nyilasig) a nedvek inkább lefelé áramlanak, és a gyökérképződést segítik elő.

A kombinációk hatásai
A hét leírt erőimpulzus részben kölcsönösen érvényesülhet, erősíthetik, gyengíthetik egymást, és hozzájárulhatnak a mindenkori impulzustulajdonságok átrendeződéséhez.
Például, a test méregtelenítésére irányuló tevékenység például hatékonyabb leszálló erejű állatövi jegyben fogyóholdkor.
A némileg hosszadalmas lefolyású betegségeket lehet gyakorta ezzel a módszerrel és a beállítottság könnyű változtatásával csillapítani. Ilyenkor javasolt a megfigyelés és a türelem. Ezek nem igazán illenek rohanó korunkhoz. - így nem is igazán alkalmazzák. (én még nem találkoztam ilyennel)
Bizonyos szervek és testrészek gyógyítására irányuló tevékenység az év két különböző felében mindig eltérő hatással jár – és ez számos tapasztalat által megerősített megállapítás. Például a csípőoperációk (a csípő régióját a mérleg jegye uralja) az októbertől áprilisig terjedő hónapokban (a mérleg állandóan fogyó holdban áll) jobb eredményeket mutatnak, mint az év másik felében, feltéve, hogy a beavatkozást nem pont a mérleg-napokon hajtják végre.
Ha megértettük ezt a ritmust, akkor az elvet könnyűszerrel alkalmazhatjuk más testi zónákra és szervekre is.
Az egyik legfontosabb szabály azonban az, hogy a sebészeti beavatkozásokat, ha lehet, fogyóholdkor kell elvégezni, akkor is, ha ezt a tudást alig alkalmazzák, és az orvosok előtt még távolról sem ismert.

Azonban figyelembe kell venni, hogy az életmentő beavatkozások mindig előnyt élveznek, ne várjunk a megfelelő időpontra!!!

Az érintkezés időpontja
Ebben az alcímen egy kissé misztikusra veszik a dolgot, azonban – 5 év tapasztalata szerint – működik.
Sok embert érdekel a következő kérdés, miszerint – hogy lehet az, hogy egy bizonyos „kedvező" időpont, például a gyümölcs szüretelésére vagy egy gyógyszer bevételére, gyakran nagyon hosszú távú hatást fejt ki, még ha sokszor már rövid idővel később az ellentétes negatív befolyás uralkodik is, amely ugyanazt a tevékenységet szinte kudarcra ítéli? A negatív energia akkor nem oldhatja fel a pozitívat?
A krumpli például hónapokig eltartható, ha a megfelelő időben szedik le és raktározzák el. Csupán néhány nappal korábban vagy később leszedve olykor már nagyon rövid időn belül is megromlik. A válasz talán kissé titokzatosan hangzik, de megfelel a tényeknek. Az "érintkezés" időpontja döntő tényező, a cselekvés időpontja egy emberrel, állattal vagy növénnyel szemben.
Ha egy lényt a természetben egy bizonyos időpontban érintenek meg, (gondolattal vagy kézzel, belső vagy külső szándékkal) akkor abban a pillanatban finom energiákat ad át, főképp pedig olyan erőket is, amelyeket e holdfázisok és a Hold állatövben való állása jellemez – mint egy gyűjtőlencsével, amely a jelenlévő, szétszórt energiákat egy pontba sűríti, és ott nagyobb hatást ér el, mint ha nem fogná egy nyalábba őket.
Ezek az erők olyan erősen hatnak, hogy a fenti példából kiindulva, a már elraktározott krumpli idő előtt megromlik, mert "rosszkor" szedtük le és raktároztuk el, akkor még menthető a helyzet, ha egy kedvező napon ismét átrakjuk.” Megfordítva is igaz.

A csillagjegytáblázat
Állatövi jegy
Testi zóna
Szervrendszer
Növényi rész
Elem
Leszálló, felszálló
Tápanyag-minőség
Napminőség
Kos
fej-, agy, szem, orr
érzékszervek
termés
tűz
felszálló
fehérje
melegnap
Bika
gége, beszélő-szervek, fogak, állkapocs, nyak/torok, mandula, fül
vérkeringés
gyökér
föld
felszálló
hidegnap
Ikrek
váll, karok, kéz, tüdő
mirigyrendszer
virág
levegő
leszálló
zsír
levegő/fénynap
Rák
mellkas, tüdő, gyomor, máj, epe
idegrendszer
levél
víz
leszálló
szénhidrát
víznap
Oroszlán
szív, hát, rekeszizom, vérkeringés, verőerek
érzékszervek
termés
tűz
leszálló
fehérje
melegnap
Szűz
emésztőszervek, idegek, lép, hasnyálmirigy
vérkeringés
gyökér
föld
leszálló
hidegnap
Mérleg
csípő, vese, hólyag
mirigyrendszer
virág
levegő
leszálló
zsír
levegő/fénynap
Skorpió
nemi szervek, húgyvezeték
idegrendszer
levél
víz
leszálló
szénhidrát
víznap
Nyilas
comb, visszér (véna)
érzékszervek
termés
tűz
felszálló
fehérje
melegnap
Bak
térd, csonték, ízületek, bőr
vérkeringés
gyökér
föld
felszálló
hidegnap
Vízöntő
Comb alsó része/lábszár, vénák
mirigyrendszer
virág
levegő
felszálló
zsír
levegő/fénynap
Halak
lábfej, lábujjak
idegrendszer
levél
víz
felszálló
szénhidrát
víznap


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése