2015. január 18., vasárnap

A holdnaptár alkalmazása a mindennapi életben X. - Fakivágással kapcsolatos időpontok

Az erdőgazdaság szabályai
(Itt nem mindig a Hold ritmusának alakulásával egyező időpontok jelennek meg.)

Természetesen sokan már nem ügyelnek a megfelelő időpontra, vagy szervezési okokból, mert ennek a munkának nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget, vagy egyszerűen csak azért, mert nincs birtokukban a tudás. Ráadásul a megfelelő időpont figyelembevétele első pillantásra talán körülményesnek és bonyolultnak tetszik, pedig egyáltalán nem az.

(Ausztriában és Németországban már újra működik, hogy a feldolgozásnak megfelelő fát ajánlják. A területi erdészetnek kell szólni, azok adnak tájékoztatást. Nálunk vajon miért nem működik ilyen?!?)

A fa eleven anyag. A fa kivágása után is tovább "él", "dolgozik". A fa fajtájának, az évszaknak, és a kivágás időpontjának megfelelően gyorsan vagy lassan szárad, puha marad vagy megkeményedik, nehéz marad vagy könnyűvé válik, megrepedezik vagy változatlan marad, meghajlik vagy egyenes marad, elrothad és elférgesedik, vagy megmenekül a kártevőktől és a korhadástól.
A pontos időpont a felhasználás mindenkori céljának megfelelően történhet (és a fafajtának természetesen).

A fa vagy egyenesen, vagy jobbra, vagy balra csavarodva nő (a kérgén lehet felismerni). A különbségre könnyű ráismerni: a jobbra csavarodó fa úgy kanyarodik fölfelé, mint egy függőlegesen feltartott dugóhúzó. Ezt a "forgási irányt" is figyelembe kell venni a fa mindenkori felhasználásánál.
A tetőzsindelyeknek például egyenesnek kell lenniük, vagy enyhén balra kell tartaniuk. Nedves időben a fa kinyújtózik, napos időben csak enyhén görbül meg, és beengedi a szárító levegőt a zsindelyek alá.
A fából készült ereszcsatornáknál, amelyeket néha még használnak, pont fordított a helyzet: az a jó, ha a fa rostjai egyenesen futnak vagy egy kicsit jobbra csavarodnak, mert a jobbra hajló fa kivágás után "megáll" – ez azt jelenti, hogy a csavarodás nem folytatódik. A balra csavarodó fa lassanként elhajlítaná az ereszcsatornát, és a víz kifolyna belőle.
Különös, hogy a balra csavarodó fa kivágás után erősebben dolgozik, mint a jobbra csavarodó vagy az egyenes szálú. Ráadásul a villámok kizárólag a balra csavarodó fákba csapnak bele – hasznos információ annak, akit az erdőben meglep a vihar: csak egyenes szálú vagy jobbra csavarodó fák alá álljon.

A favágás megfelelő időpontja

„Irtónapok” - irtás és ritkítás
Ritkítás, tisztítás az erdőn, ill. erdőszélen, valamint újratelepítés – április 03-ára, július 30-ára vagy június 22-ére essen. Még jobb lesz a munka eredménye, ha ezek a napok fogyóholdra vagy egy „asszonynapra” esnek. Az ilyenkor kiirtott fák és bokrok nem nőnek vissza. („Asszonynapok” - Mária-ünnepek, mint augusztus 15., szeptember 08.) Ezek a napok jók még görgetésre és rönkhúzásra is.

A következőket leírom ugyan, de nem mindent értek belőle, ha valaki igen, örülök neki :)
1. Irtási nap április 3., július 30. és akácnap, még jobb, ha ugyanez még fogyóholdban és asszonynapon van. Ezek a napok jók még görgetésre és rönkhúzásra is.
2. A favágás, hogy a fa kemény és enyves maradjon, jó decemberben az újhold utáni első nyolc napon, ha lágy jel (Mérleg, Oroszlán, Szűz) esik erre. Szálfa (szerszámok és munkaeszközök nyeleinek, kemény, jó fogású és könnyű), illetve csínfa (bútornak való fa), bükkfa stb., hogy enyves (a fa nem szárad szét, megőrzi térfogatát – padló, parketta) és kemény maradjon, újholdkor és skorpiókor vágassék.
3. A fa, hogy ne korhadjon, márciusban az utolsó két napon a fogyó Halban vágassék.
4. A favágásra, hogy ne égjen, csak egy nap van március havában, még jobb, ha napnyugta után, március elsején.
5. A fa, hogy ne zsugorodjon, a harmadik napon ősszel vágassék. Ősz kezdete szeptember 24-én, ha a Hold háromnapos, és asszonynapon, amikor arra rák esik.
6. Tűzifát termelni, hogy jól megnőjön, októberben kell, a növőhold első negyedében.
7. Fűrészfa a növő halban vágassék, akkor a deszkák nem lesznek férgesek, ugyanígy a faanyag.
8. Hidakhoz és bárkákhoz a fa leszálló Halban vagy Rákban vágassék.
9. A fa, hogy kicsiny legyen, skorpióban és augusztusban vágassék. Bikában vágott fa, ha a Hold augusztusban egy napot fogyott, nehéz marad.
10. A fa, hogy ne hasadjon vagy fakadjon, újhold előtt novemberben vágassék.
11. A fa, hogy ne szakadjon, június 24-én 11 és 12 óra között vágassék.
12. Szálfa vagy csínfa február 26-án, fogyóholdban vágassék, még jobb, ha arra esik a rák.
Ezek mind igazolt és kipróbált jegyek. -a szerző szerint.

Az irtáshoz a másik választási lehetőség február utolsó három napja, ha ezek fogyóholdra esnek. Az ilyenkor kivágott fa nem nő újra, sőt még a gyökere is elkorhad.
Ha az újhold skorpióra esik, tehát többnyire a novemberi újholdkor, akkor éri el a kivágott fa a kívánt tulajdonságokat. Mindenesetre azonnal le kell szedni a kérgét: a skorpiókor kivágott fa vagy az, amit a vihar megfosztott a gyökerétől, jelt ad a szúnak a támadásra. Jócskán elszaporodik, és egészséges fákat is megtámad.

Nem korhadó, kemény fa
A korhadásmentes fát március utolsó két napjában, fogyóholdnál, a halak jegyében kell kivágni. Ilyen napok nem fordulnak elő minden évben. Régebben ezért fokozottan figyeltek rájuk, vagy a fát más, alternatív napokon vágták ki.
Ezek: újév napja, január 7., január 25., január 31. és február 1. és 2. Az ezen a hat napon kivágott fa nem korhad, és nem férgesedik.
Az újévkor és január 31-étől február 2-áig kivágott fa ráadásul kőkeménnyé válik, ahogy öregszik.
(Velence úszó palotáinak alapjai)
Választhatók még a meleg nyári napok is, ha a Hold növőben van; a fa alkalmas víz alatti cölöpverésre, kikötő- és fürdőstégek építésére. Nagyn nedvdús, és ajánlatos azonnal beépíteni.

Meggyújthatatlan fa
Aki járt már falumúzeumban, ahol több száz éves épületek, csűrök, eszközök és szerszámok vannak, az biztosan látott kemencepadkákat, kemence- és üstfákat, kenyérlapátokat és fakéményeket is.
Furcsa, hogy szinte senki nem teszi fel a kérdést, vajon miért olyan hosszú életűek ezek a tárgyak, berendezések, tartozékok. Vagy miért van az, hogy a tűznek közvetlenül kitett fa (a fakémény és a kemencepadka) nem égett el? Megfeketedett ugyan, de se nem égett, se nem izzott.
Megoldás - a március elsején, főleg napnyugta után kivágott fa ellenáll a tűznek – függetlenül a hold állásától és attól a jegytől, amit a Hold éppen átszel.
A tűzálló fa kivágásához szóba jöhet az újhold napja is, de csak akkor, ha éppen a mérleg jegyére esik (évente csak egyszer-kétszer); ez a fa nem zsugorodik össze, és még zölden, szárítás nélkül fel lehet dolgozni. Majdnem ugyanilyen megfelelő a decemberi újholdat megelőző nap és a márciusi újhold előtti utolsó 48 óra.

Zsugorodásmentes fa
Az ilyen fát legjobb Szent Tamás napján (december 21.) 11 és 12 óra között kivágni. Egyébként is ez a legjobb nap a favágásra.
Ezután – néhány kivételtől eltekintve – egész télen már csak fogyóholdnál ajánlatos fát vágni.
A nem zsugorodó fa kivágásához választhatók még a fogyó holdra eső februári esték, naplemente után; szeptember 27., minden hónapban az újholdat követő három nap és a Mária-ünnepek (többek között augusztus 15. és szeptember 8.), ha rák napjára esnek. Az újholdkor a mérleg jegyében kivágott fa sem zsugorodik össze, és azonnal feldolgozható. A februárban, naplemente után kivágott fa ráadásul ahogy öregszik, kőkeménnyé is válik.

Tüzifa
Az ilyen fát legjobb októberben, a növőhold I. negyedében, tehát az októberi újholdat követő első hét napban kivágni.
Másik időpont lehet at éli napforduló utáni, fogyó hold. Ilyenkor nem ajánlatos a koronát azonnal letisztítani róla, hanem egy ideig a helyén kell hagyni, lejtőnek fordítva (síkvidéken támaszték kell alá!), mert akkor kiereszti maradék nedvét is.

Deszkának való fa, épületfa és fűrészáru
A deszkának való fához és a fűrészáruhoz alkalmas a növő Hold a halak jegyében, mert így a deszkát és a faanyagot nem támadják meg a kártevők. A halak jegye csak szeptembertől márciusig fordul elő növő Holdnál.

Híd- és csónakfa
Jól teszi az ember, ha erősen megkapaszkodik a híd korlátjában, amilyen csúszós és síkos tud lenni néha. A tutajozás is véget nem érő, időnként veszélyes csúszkálássá válhat, ha "rossz" napon vágták ki a tutajnak való fát. Egyes régi hidak azonban lépésbiztosak, nem korhadnak el.
A hídnak, csónaknak és tutajnak való fát fogyóholdnál, valamilyen vízjegyben (halak vagy rák) ajánlatos kivágni. Nem korhad és rothad, és lépésbiztos is.
Erre a szabályra régebben a mosdóasztaloknak való faanyag kiválasztásánál is ügyeltek, hiszen azok állandó nedvességnek voltak kitéve, és nem lehettek csúszósak.
A skorpió ugyan szintén vízjegy, favágásra azonban nem annyira alkalmas időszak, mert akkor a fa hasonló célokhoz túl könnyű lesz, és érzékenyebb a kártevők támadására is.

Padló- é szerszámanyagok
A seprűnyélnek és a hasonló szerszámok anyagának jól formálhatónak és kézreállónak kell lennie, nem lehet törékeny, de jó, ha hajlékony és főleg könnyű. Az ilyen fához a legjobban az augusztusi skorpió-napok felelnek meg, amelyek majdnem mindig röviddel megelőzik a holdtöltét. (Nekünk még van a nagyapámtól örökölt villanyél, rugalmas, könnyű és kézreálló tényleg – bodzafából készült egyébknét.)
Ha ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkező, de nehéz fára van szükség (például erősen igénybe vett fapadlókhoz), akkor válasszuk a holdtöltét követő első napot, ha az a bika jegyére esik (nem minden évben fordul elő).

Hasadásbiztos fa
Bútornak vagy fafaradáshoz valót legjobb a novemberi újhold előtti napokban kivágni. Ezzel egyenértékű, ha március 25-ét, június 29-ét és december 31-ét választjuk.
Az ezeken a napokon kivágott fa nem pattogzik és repedezik fel, a koronának azonban a völgy felé kell fordulnia, illetve sík terepen kicsit hosszasabban kell a fán maradnia, hogy kifolyathassa maradék nedveit.
Az olyan fának, amit gyorsan be kell építeni – például tűz utáni gyors újjáépítéskor, semmiképp sem szabad később megrepedeznie. Ehhez a legjobb időpont június 24. 11 és 12 óra között (nyári időszámítás szerint 12 és 1 óra között!). Régen sajátos idő volt ez: a favágók csapatostul vágtak neki az erdőnek, és egy óra alatt kivágták, ami a fűrészüktől tellett. A fát nyomban felhasználták padlások és hasonlók építésére.
Ebből a fából lesz a legjobb hídnak való, ha egyúttal újhold áll a rák jegyében.

Karácsonyfák
Ha a jegenyefenyőt három nappal az év tizenegyedik újholdja előtt vágják ki (többnyire novemberben, néha azonban decemberben), akkor sokáig nem hullik. Régebben az ilyen fákat az erdészek "holdjeggyel" látták el, és egy kicsivel drágábban adták, mint a többi karácsonyfát. A lucfenyő sem hullatja tűleveleit, ha ilyenkor vágják ki, de karácsonyig hűvös helyen kell tartani. Mégis előbb lehullik, mint a jegenyefenyő.

(A száraz virágokból készült asztaldíszek is tovább tartanak, ha a szárításra szánt virágot fogyóholdnál szedjük.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése